วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กนท ๓๖๘ อ่างทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหาร (ข้าวไข่พะโล้,ข้าวผัดกระเพราหมู,ราดหน้าหมู, ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมู) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อขนมปัง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบ้านบอล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารมาม่าผัด โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กคต ๓๕๕ อ่างทอง จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง