เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
คู่มือ/ตำรา/เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปหลักการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2548 (ครึ่งปีแรก) [ 27 มิ.ย. 2565 ]23
42 สรุปหลักปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2548 (ครึ่งปีหลัง) [ 27 มิ.ย. 2565 ]23
43 สรุปหลักปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ.2548 [ 27 มิ.ย. 2565 ]22
44 สรุปหลักปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ.2549(ครึ่งปีแรก) [ 27 มิ.ย. 2565 ]22
45 สรุปหลักปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุและสัญญาทางปกครอง [ 27 มิ.ย. 2565 ]22
46 สรุปหลักปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 27 มิ.ย. 2565 ]23
47 หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ [ 27 มิ.ย. 2565 ]22
48 หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ [ 27 มิ.ย. 2565 ]22
49 การประเมินประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment LPA ประจำปี 2563 [ 27 มิ.ย. 2565 ]22
50 คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น สมรรถนะประจำตำแหน่ง [ 27 มิ.ย. 2565 ]26
51 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 27 มิ.ย. 2565 ]24
52 คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 มิ.ย. 2565 ]23
53 คู่มือพนักงานราชการบรรจุใหม่ [ 27 มิ.ย. 2565 ]24
54 คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ [ 27 มิ.ย. 2565 ]24
55 คู่มือมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน [ 27 มิ.ย. 2565 ]23
56 แนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 27 มิ.ย. 2565 ]22
57 แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ [ 27 มิ.ย. 2565 ]23
58 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดปี2552 [ 27 มิ.ย. 2565 ]23
59 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดปี2553 [ 27 มิ.ย. 2565 ]22
60 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดปี2556 [ 27 มิ.ย. 2565 ]23
 
|1|2หน้า 3|4