เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


กองช่าง งานไฟฟ้าสาธารณะ ทำการติดตั้งไฟฟ้าบริเวณเลียบคลองชลประทาน


งานไฟฟ้าทำการติดตั้งพาดสายไฟฟ้าระบบเมนส์จ่ายให้กับ ระบบชุดไฟสาธารณะชนิด2 สาย(L, N)ความยาว100เมตรยึดติดกับเสาไฟพร้อม ทั้งติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะ จำนวน 3จุด บริเวณถนนเลียบคลองชลประทานเส้นฝั่งสวนกระท้อนเก่า
2019-10-02
2019-10-02
2019-06-06
2019-06-04
2019-05-17
2017-05-09
2017-04-13
2017-04-05
2017-04-02
2017-03-19