เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


กองช่าง งานไฟฟ้าสาธารณะ ดำเนินการซ่อมตู้ควบคุมไฟฟ้าบริเวณซอยศุภกิจ


วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ได้รับแจ้งไฟฟ้าดับบริเวณซอยศุภกิจตลอดเส้นทาง งานไฟฟ้าจึงเข้าตรวจสอบพบสาเหตุเกิดจากตัวแมกเนติกส์เสีย และได้ดำเนินการแก้ไขจนแล้วเสร็จ กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

2019-06-06
2019-06-05
2019-06-04
2019-05-17
2017-05-09
2017-04-13
2017-04-05
2017-04-02
2017-03-19